ارسال گزارش

در گزارش‌گری فساد، سوت‌زنی یعنی افشای روندهای غیرقانونی، غیراخلاقی، سوء‌استفاده، فساد و کلاهبرداری. سوت‌زن‌ها کسانی‌اند که از یک رویه نادرست مطلعند یا به اسناد فعالیت‌های غیرقانونی دسترسی دارند. اگر شما به اطلاعات موارد سوء‌استفاده و فعالیت‌های غیرقانونی دسترسی دارید به صورت ناشناس اطلاعات خود را اینجا ثبت کنید تا گزارشگران کاوش‌گر ما با پیگیری سوژه، درباره موضوع تحقیق کنند گزارش بدهند.