درباره ما

ویکی‌فساد تیمی از گزارشگران محقق و مستقل است که می‌کوشد مرجعی مستند و معتبر برای شناخت و مطالعه پرونده‌های فساد اقتصادی و متهمان فساد در ایران باشد. می‌دانیم دسترسی به محتویات پرونده‌های فساد در ایران آسان نیست و تجربه نشان می‌دهد که بین آنچه به صورت علنی منتشر شده است و حقایق هر پرونده تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. به همین خاطر هر پرونده در ویکی‌فساد متنی است در معرض ویرایش مدام. اطلاع‌رسانی شما می‌تواند ویکی‌فساد را در ارائه گزارش‌هایی دقیق‌تر کمک کند.

در ویکی‌فساد متهمان اقتصادی را دقیق‌تر می‌شناسیم، پیگیر ماجرای پرونده‌های جنجالی فساد در ایران می‌شویم و شبکه ارتباطی مفسدان اقتصادی را با هم و نهادهای حکومتی رصد می‌کنیم. جزئیات پرونده‌های فساد را در چهل سال گذشته مرور می‌کنیم و تعداد و رقم اختلاس‌ها را براساس دلار و ریال در سالی که کشف شدند بر روی خط‌ِ زمان منتشر می‌کنیم.

در ویکی‌فساد فقط به دنبال معلول نیستیم و علت‌ها را هم شناسایی می‌کنیم. «فسادشناسی» نگاهی تحلیلی به چرایی فساد سیستماتیک در ایران دارد. اینکه ریشه‌های فساد و مکانیزم فساد در ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی چگونه است؟ چرا بگیر و ببندها و دادگاه‌های فساد کمکی به کاهش فساد اقتصادی در ایران نکرده است؟ و چرا با وجود تعیین نهادهای عالی مبارزه با فساد، هر روز بر تعداد و گستره فساد مالی و اختلاس‌ها افزوده می‌شود؟ از فساد بانکی و رشوه‌های کلان تا زیرمیزی به ماموران دولت، همه را در ویکی‌فساد خواهید یافت.

ما در پرونده‌های ویژه، عمیق‌ترین ریشه‌های پرونده‌های فساد را بیرون می‌کشیم و دست‌های آلوده و به هم پیوسته مفسدان اقتصادی را به شما نشان می‌دهیم. 

ویکی‌فساد فقط گزارش‌دهنده نیست و دریافت‌کننده گزارش‌های شما از رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در اداره‌ها و سازمان‌ها نیز خواهد بود. 

تیم محققان ویکی‌فساد نشان می‌دهد چه دست‌هایی در جیب مردمند و از چه راه‌هایی به بودجه عمومی دستبرد زده می‌شود. نقاط داغ پرفساد کجاها هستند و چرا و چطور عدالت درباره مفسدان اجرا نمی‌شود. 

ویکی‌فساد مرجع شناخت فساد در ایران است.