درخواست زیرمیزی
‫14,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۹-۰۲
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران