درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۹-۰۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - همدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه بابت ارائه اطلاعات در مورد محل سکونت مجرم
اطلاعات تکمیلی
به دلیل تصادف و فرار عامل تصادف از صحنه تصادف، برای مجرم حکم جلب غیابی صادر شد ولی شخص متواری محل زندگی خود را تغییر داده بود. به همین دلیل برای ارائه آدرس جدید و یا حسابهای بانکی مربوط به مجرم از من تقاضای رشوه کردند که چون پرداخت نکردم پرونده ام همچنان باز است و به نتیجه نرسیده است.