درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۷-۱۲
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارم جلو نمیرفت منم بهش گفتم چیکار کنم. اونم گفت هرکاری هزینه ای داره. منم ۵۰ تومن تو شناسنامم گذاشتم و بهش دادم