درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۷-۰۸
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پرداخت مبلغ اضافه جهت دریافت وام مسکن
اطلاعات تکمیلی
جهت خرید خانه و استفاده از وام مسکن ما را به دفترخانه ۹۹۰ تهران به مدیریت خانم سهیلا تصویبی ارجاع دادند. ایشان بابت استفاده از ۱۴۰ میلیون تومان وام بانکی مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال از من دریافت کردند و به هیچ وجه حاضر به دادن رسید در قبال پول دریافتی نشدند. همچنین مبلغ را فقط به صورت کارت به کارت دریافت می کردند و اجازه استفاده از دستگاه پوز را نمی دادند. طبق استعلامات گرفته شده مبلغ مجاز دریافتی باید حدود ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می بود.