درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۷-۰۷
هدف: تعیین وقت مشاوره یا درمان
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
نوبت دکتر
اطلاعات تکمیلی
تابستان گذشته برای دیدن خانواده ام به ایران اومدم و تصمیم داشتم برای درمان زانو به دکتر متخصص ارتوپدی مراجعه کنم. در مطب دکتر، خانم منشی علارغم اینکه میدانست در خارج از کشور زندگی میکنم بهم برای چهار ماه بعد وقت داد. من هم یک تراول پنجاه هزار تومانی لای دفترچه بیمه ام گذاشتم و ایشون هم خیلی شیک برای دو هفته بعدش وقت دکتر بهم داد.