درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۶-۱۴
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - همدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارمندی به نام اقا ی محمد رضا عظیمی به صراحت از من درخواست رشوه کرد.