درخواست زیرمیزی
‫60,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۰۶-۱۴
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - همدان