درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شیراز