درخواست زیرمیزی
‫60,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در رابطه با حسابرسی بیمه شرکت
اطلاعات تکمیلی
حسابرسان بیمه کلا رشوه بگیر هستند 6 تومن از ما گرفتن آخرشم ما رو 25تومن جریمه کردن درحالی که شرکت ما اصلا 25 تومن سود نداشت