درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه ترخیص موتور
اطلاعات تکمیلی
من در مرکز ترخیص موتور بودم برای ترخیص موتورم از پارکینگ . گواهینامه گرفته بودم ولی کارتش هنوز صادر نشده بود . افسر ستوان دوم در اونجا برگه گواهی منو بعنوان کارت گواهینامه نپذیرفت و به یکی از کارچاق کن ها و ارازلی که در دم در ورودی مرکز هستند تماس گرفت و منو معرفی کرد من بیخبر در حال خروج بودم که او شخص ارازل به من نزدیک شد گفت ستوان گفته ۲۰۰ تومن بده موتورتو ببر . من چون همه زندگیم با موتورم بود و نمیتونستم علاوه بر زمان پارکینگ حدود ۳ هفته دیگه برای گواهینامه صبر کنم ۲۰۰ تومن دادم و ستوان دوم مرکز بعد واریز در جا برگه منو صادر کرد و همون روز من موتورم رو ترخیص کردم . هیچ شماره کارتی هم نداد و مبلغ رو نقد گرفت