درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۱-۳۱
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
واضح و با مبلغ دقیق
اطلاعات تکمیلی
بابت ارزیابی کالا جهت ترخیص و به بهانه واهی استوک بودن کالا در حالی که کالا آکبند بود