درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۱-۳۱
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تحویل اموال مصادره شده
اطلاعات تکمیلی
جهت تحویل اموال مصادره شده برای خسارت ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت چک مأمور پاسگاه ماهدشت درخواست 200 هزارتومان رشوه کرد که برای انجام کار خود مجبور به پرداخت آن شدم.