درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - کرج
اطلاعات تکمیلی
کلی بنده را برای سند تک برگی امروز و فردا بردند و آوردند، آخرسر گفتند باید برای مشخص شدن دقیق محل قرار گیری خانه در نقشه بایستی GPS بزنید ولی بعدا کارشناس مربوطه گفت من خودم میام نگاه میکنم 50 تومن میگیرم!! در صورتی که خودم واقف بودم که محل دقیق خانه بر روی نقشه روی سیستم ایشان در نرم افزار CAD معلوم است!! با کمال پررویی هم میگفت از کسی نمیترسم معاون هم بگه همینه