درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۹-۱۹
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی راحت و با صراحت کامل ----- فقط افسره گفت برای خرج بچه های پاسگاه
اطلاعات تکمیلی
پدرم با یه خانم تصادف کرد بعد گفت اگه میخوای پدرت توی بازداشت نمونه باید 20 تومن بدی برای خرجی بچه های پاسگاه اول ممانعت کردم و با صحبت کردن با رییس پاسگاه پدرم رو بردیم خونه ولی زمان گرفتن نامه برای دادگاه جهت آزادسازی ماشین باید با اون افسره رودر رو میشدیم و اون هم تا پول نگرفت ننوشت