درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۹-۱۰
هدف: تسهیلات درمانی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پرداخت رشوه برای گرفتن نوبت
اطلاعات تکمیلی
برای نوبت رد کردن بین مریض در بیمارستان میلاد و تسریع بخشیدن به زمان مراجعه و عمل برای مادربزرگم به یکی از پرسنل خدماتی مبلغ 50 هزارنومان پرداخت کردیم.البته قضیه مربوط به گذشته است ولی میدونم که هنوزهم ایشون این کارو انجام میدن.