درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۸-۱۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند الان استخدام نداریم مگه اینکه پارتی داشته باشی یا اینکه مایه دار باشی