درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۷-۳۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سرعت غیر مجاز
اطلاعات تکمیلی
در جاده گیسوم در حال رانندگی بودم که سرعت جاده 110 بود . و بنده با 90تا در حال رانندگی بودم . در صورتی که تمام مدارک کامل بود و کمربند بسته بود به بنده گفتن سرعت غیر مجاز داشتی . جوری که حرف به بنده تحمیل بشه این حرف زده شد که سرعتت بالا بوده غیر اینه ؟