پیشنهاد پرداخت
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۷-۱۲
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - گرگان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه شناس
اطلاعات تکمیلی
وظایفش رو به درستی و بدون درخواست رشوه انجام داد