درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
هدف: ارزیابی مالیات بر ارزش افزوده
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به عنوان کارشناسی و بررسی مجدد پرونده مالیاتی توسط کارمند اداره مالیات
اطلاعات تکمیلی
در اداره مالیات به من گفتند که با کارت ملی من ۴ میلیون تومان تخم‌مرغ! خریداری شده (و خریدهای دروغ مشابه). یعد از بررسی و تشخیص ناحق ۳۵۰۰۰۰۰ تومان مالیات برای بنده (که دانشجو بودم و نه تنها کار نمیکردم بلکه هزینه دانشگاه را هم میدادم) و پس از اعتراض، کارشناس مالیات در خارج از دفتر شماره تلفن خود را داد و به عنوان "کارشناسی صحیح و تجدیدنظر" درخواست ۱ میلیون تومان وجه نقد کرد. که پرداخت نکردم و مجبور به پرداخت ۳میلیون و پانصدهزار تومان شدم.