درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۶-۱۴
هدف: بازپرداخت تسهیلات باکی
عمومی - بانک - تهران