درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۴-۱۲
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - آمل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه ثبت نام مدرسه
اطلاعات تکمیلی
مدیر سابق مدرسه امام مقطع متوسطه دوم آقای بهزادی از افرادی که برای سال آخر از مدراس غیردولتی می آمدن با چند بار افراد را به مدرسه میاوردی و میبرد و کلافه میکرد و بعد از چند بار که میدی افراد مصمم هستند در ساعاتی که مدرسه باز نبود به والدین زنگ میزد و میگفت اگر تا 1 ساعت دیگر مدرسه نباشید ثبت نام نمی کنیم و در انجا عنوان میکرد مبلغی بیشتر میخواهد و ما هم چون توانایی پرداخت شهریه 4میلیونی مدرسه را نداشتیم حاضر شدیم حدود دویست و پنجاه هزار تومان بیشتر از شهریه مدرسه بدهیم تا در مدرسه ای با شهریه کمتر درس بخوانیم