درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۲-۳۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در حال عملیات خاکبرداری منزل مسکونی در شب بودیم و کلیه ی مجوز ها را هم داشتیم که پلیس راهنمایی و رانندگی (یک سرباز و یک درجه دار) آمدند و گفتند یا 50 تومن میدی یا سر کوچه می ایستیم و همه ی کامیون ها را جریمه می کنیم تا کار تعطیل شود. من هم گفتم الان پول نقد ندارم نیم ساعت دیگر بیایید. (امیدوار بودم بروند و دیگر برنگردند) اما وقتی بعد از نیم ساعت برگشتند، پول را به آنها دادم اما از طریق یکی از آشنایان که در مناصب بالای نیروی انتظامی بود موضوع را به حراست گزارش کردم.
اطلاعات تکمیلی
در حال عملیات خاکبرداری منزل مسکونی در شب بودیم و کلیه ی مجوز ها را هم داشتیم که پلیس راهنمایی و رانندگی (یک سرباز و یک درجه دار) آمدند و گفتند یا 50 تومن میدی یا سر کوچه می ایستیم و همه ی کامیون ها را جریمه می کنیم تا کار تعطیل شود. من هم گفتم الان پول نقد ندارم نیم ساعت دیگر بیایید. (امیدوار بودم بروند و دیگر برنگردند) اما وقتی بعد از نیم ساعت برگشتند، پول را به آنها دادم اما از طریق یکی از آشنایان که در مناصب بالای نیروی انتظامی بود موضوع را به حراست گزارش کردم. بعد از چند روز از من خواستند که برای دریافت پولم به حراست نیروی انتظامی مراجعه کنم اما من پیگیر آن نشدم و آخرش متوجه نشدم که چه اتفاقی رخ داد...