درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۲-۱۴
هدف: گواهی مالیات فروش
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تسریع کار
اطلاعات تکمیلی
اعلام کرد جهت دریافت گواهی 2 روز دیگر مراجعه کنید ولی با پرداخت 50000تومان ظرف 20 دقیقه صادر شد. پلیس راه رشت در اتوبان قزوین رشت هم همیشه در کمین خودرو ها جهت کنترل سرعت چندین بار هر دفعه 20 هزار تومان نقدا دریافت کردند.