درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۴-۰۲-۰۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شفاهی
اطلاعات تکمیلی
پرونده خونه و بردم پیش یکی از پرسنل شهرداری گفت اگه میخوای کارت راه بیوفته باید شیرینی بدی گفتم باشه فردا با یه جعبه شیرینی میام گفت نه جعبه شیرینی چیه باید پول شو بدی