درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۴-۰۱-۱۹
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - ماهشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفته شد شما مقصر هستید اما میشه کاریش کرد که ممکنه هزینه داشته باشه هزینه اش رو بدی برات پیگیر میشیم