درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۹-۱۹
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - مرودشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بازدید کارشناس از زمین کشاورزی جهت صدور سند
اطلاعات تکمیلی
آقای اسکندری اداره ثبت سعادتشهر(پاسارگاد)جهت بازدید و کارشناسی زمین کشاورزی مبلغ پانصد هزار تومان رشوه دریافت کردند البته از نظر ایشان مبلغ خیلی کمی بوده و توقع بیشتر از این داشتند.البته تاریخ دقیق را یادم نیست چون قضیه مربوط به پدرم میباشد