درخواست زیرمیزی
‫280,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۳-۰۵-۱۴
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
برنده مناقصه شدیم. اما تحویل نمی دادند. فردی که با مدیر کل در ارتباط بود برای پس گرفتن پول مناقصه که مبلغ 2500000000 تومان بود تقاضای 10 درصد کرد و نهایتا 280 میلیون از پول برگشت شده را از ما دریافت کرد ضمنا ایشان تو نهاد ریاست جمهوری سمت هم دارد