درخواست زیرمیزی
‫80,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۲-۲۳
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - بندر انزلی
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به دروغ گفتند که تخلف سبقت داشته ای در مسیر، باید ببریم پارکینگ! وقتی گفتیم اقا توروخدا و فلان، گفتند میخواهی ناهار را باهم باشیم، ما هم پول نقدر هرچه داشتیم خرج کرده بودیم، خلاصه یک 20 یورویی پیدا کردیم از دوستان و تقدیمشان کردیم