درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۲-۱۱
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
اطلاعات تکمیلی
در اسفندماه سال 92 برای تسریع در روند پرونده فروش آپارتمانی در منطقه میدان رازی (که خریدار می خواست از فرجه ای که بانک مسکن گذاشته بود و تا پایان سال مهلت داشت،) در اداره ی ثبت واقع در خیابان دامپزشکی به شخصی به نام آقای ابراهیمی صدهزارتومان دادیم تا پرونده و سند ما را زود آماده کند.