درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۱-۰۷
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
زیر میزی جراحی
اطلاعات تکمیلی
من در اتاق عمل بودم و پزشک بیهوشی میخواست بیهوشم کند. جراح پرسید که همسرم آمده یا خیر. بعد از بهوش آمدن همسرم گفت به او گفته شده اگر سه و نیم میلیون به حساب نریزد مرا عمل نمی کنند.وقتی قول پرداخت را از همسرم گرفتند ، مرا جراحی کردند. روز بعد با چانه زنی فراوان با جراح موفق شدم نیم میلیون از این مبلغ را کم کنم. این اتفاق در بیمارستان پارسیان تهران افتاد و جراح آقای دکتر یمین بود. جراحی ایشان بی نقص بود اما زیرمیزی را به ناحق از ما گرفتند.