درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۱۱-۰۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - بندر انزلی
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بعد از چند هفته رفت و آمد به کلانتری آقای پلیس خیلی رک گفتند تا 10 سال دیگر هم بیایی رسیدگی نمیکنم شیرینی را بگذار در پاکت!
اطلاعات تکمیلی
پرونده مافیت سربازی