درخواست زیرمیزی
‫71,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۹-۰۱
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
آبرویت را بخر!
اطلاعات تکمیلی
پلیسی به اسم محمد براتی یا براری بود. در محدوده ستارخان. پن و دختری رو بخاطر اینکه همدیگه رو در آغوش داشتیم گرفت و کارت های ما رو هم گرفت. بعد چون فکر میکرد دختر شخص خرابی هستش تلاش کرد با دختر رابطه برقرار کنه و بعد که موفق نشد بعد از کلی ارعاب و تهدید در آخر درخواست پول کرد برای رهایی ما و من هم از ترس دادم