درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۸-۱۴
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
زیرمیزی بابت جراحی
اطلاعات تکمیلی
جدا از هزینه بیمارستان بابت عمل، در بخش جراحی بیمارستان رسول اکرم تهران در خیابان نیایش ستارخان، مبلغ 1 میلیون و 500 هزار تومان زیر میزی از ما گرفته شد و هیچ فاکتوری و رسیدی به ما داده نشد و حتی تعهد گرفتن کتبی که این مبلغ رو داوطلبانه پرداخت می کنیم.