درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۸-۱۴
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
زیرمیزی پزشکان
اطلاعات تکمیلی
دکتر پیرحسینی جراح ارتوپد