درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۱-۱۹
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای مونورسیکلت خاموش گواهینامه خواست!
اطلاعات تکمیلی
متورسیکلت عموم دستم بود. منتهی سوارش نبودم، خاموش بود کنارش نشسته بودم. مدارک موتور هم همه تکمیل پیشم بود.حتی گواهینامه عمویم هم بود. از منی که سوار موتور نبودم برای موتور خاموش گواهینامه خواست! من هم فقط گواهینامه ماشین دارم، به زور موتور رو برداشت برد کلانتری. بعد رییس کلانتری حدود 40-50 هزار تومان ازمون گرفت تاریخ رو حدودی زدم ولی همون موقع ها بود