درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۱-۱۸
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتن برف آمده ماشین نیروی انتظامی توی پارکینگ بوده سقف پارکینگ خراب شده واین زیر آوار خراب شده واحتیاج به مبلغ میلیون ورانداز هزار تومن داره برای تعمیر کیک نفر دیگر کهنسال جواز برای نمایشگاه ماشین هست بخشی از آون رو تامین میکنم و بقیه رو من باید میدانم که احضار عجز واله کردم واز همین هفتصدتومن رو قبول کردن که گزارش پرونده من رو ظریف بنیان که سخت نگیر ولی الان چند سال منو آواره کردن در ضمن گناه من داشتن چند ماهواره بود که با گزارش ایشان به مبلغ چهل میلیون جریمه وسه ماه حبس محکوم شدم
اطلاعات تکمیلی
جزئیات رو بالا توضیح دادم