درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۲-۰۱-۰۲
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - گرگان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در مطب توسط دکتر نادعلی
اطلاعات تکمیلی
دکتر نادعلی جراح عمومی برای جراحی معده پدرم که خراب هم کرد که در نهایت در تهران توسط پروفسور محمد صادق فاضلی جراحی وخوب شد بدون یه قران زیر میزی البته تاریخ دقیقشو نمیدونم همینجوری زدم ممنون