درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۱-۱۰-۱۵
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست شیرینی و رشوه
اطلاعات تکمیلی
منشی شورای ماده 147، بنام آقای ابهری، بشناره موبایل 09121724938 پس از 2 سال دوندگی بنده، برای اینکه پرونده رو به جریان بندازه دو میلیون تومان به عنوان شیرینی طلب کرد و پس از ممانعت بخاطر بی تناسب بودن مبلغ درخواستی ونهایتا صدور سند با بیان کردن اشکالات موهوم به پرونده و با همکاری دیگر کارشناسنان ثبتی (بنام آقای قربانی) تا دوسال دیگر به تعویق افتاد.