درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۱-۰۷-۱۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طرف پرستاران بخش زنان و زایمان
اطلاعات تکمیلی
هر یک از خانم های بارداری که برای عمل سزارین وارد اتاق عمل می شدند در حالی که فقط لباس مخصوص عمل به تن داشتند باید یک تراول پنجاه هزارتومانی با خود همراه می داشتند تا به متخصص بیهوشی و پرستاران اتاق عمل پرداخت شود. این البته غیر از زیر میزی دکتر بود که مجزا پرداخت شده بود تا برای عمل بیاید. این جریان در بیمارستان حضرت ولی عصر قم اتفاق افتاد.