درخواست زیرمیزی
‫60,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۱-۰۲-۱۱
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست 60000 تومان وجه به‌منظور عدم جریمه
اطلاعات تکمیلی
بنده به هنگام مراجعه به شهرک آزمایش، موتورم را در حوالی ورودی درب شهرک پارک نمودم. هنگام بازگشت با یک مأمور درجه‌دار و سرباز مواجه شدم که موتورهای آن ناحیه را جریمه می‌نمودند. وقتی متوجه موتور بنده و مالکیت من شدند، تهدید به توقیف موتور نمودند. بنده کلی اصرار و التماس کردم که صرف نظر کنند. در انتها با اشاره مأمور، سرباز من را به کناری کشید و اشاره کرد که بابت تخلف، باید مبلغ 80 هزار تومان جریمه شوی و با زبان غیرمستقیم از بنده، درخواست رشوه نمود. اما من عنوان کردم که همان جریمه را صادر نمایید. در پایان از نیت خود منصرف شده و بنده را نه جریمه کردند و نه موتور را توقیف نمودند؛ رشوه‌ای هم پرداخت نشد.