درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۰۹-۰۹
هدف: تسهیلات درمانی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران