درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۰۸-۰۴
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پزشک معالج
اطلاعات تکمیلی
با توجه به بیمه بودن کامل خدمات پزشکی حین خدمت سربازی پزشک معتمد نیروی انتضامی که مسئول کمسیون پزشکی ارتوپتی استان هم بود برای عمل زانو درخواست 700000 هزارتومان رشوه کرد ، و گفت اگر ندهم عمل نمیکند. بعد از عمل مزخرف ایشان هم با 17ماه و 5 روز خدمت معاف شدم