درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۰-۰۶-۱۸
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - سمنان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به بهانه حضور سر عمل جراحی توسط پزشک
اطلاعات تکمیلی
پزشک میگفت این مبلغ رو واریز کنید تا بیام عمل رو انجام بدم