درخواست زیرمیزی
‫30,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۰۵-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تاریخش را یادم نیست، بابت کشیدن کروکی از من پول گرفتند تا به بیمه بدهم، افسر مربوطه میگفت میتوانم کروکی بکشم اما نمیکشم؟! شهر نزدیک تهران.
اطلاعات تکمیلی
در سؤالات بالا پرسیدید رشوه مربوط به چه قسمتی از دولت بود؟ اگر واقعاً دلتون برای مردم سوخته رشوه گیری را منحصر به نهادهای دولتی نکنید. نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری ها و نهادهای زیر نظر رهبری مانند قوه قضائیه (اعم از دادسرا، قاضی، ثبت اسناد و...)، نیروهای انتظامی و راهنمایی رانندگی و ... را با این همه فساد سانسور نکنید. شایدم خودتون از نهادهای غیر دولتی حکومت هستید و هدفتون کار سیاسی است نه کمک به مردم.