درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۰-۰۲-۱۴
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دکتر گفت هزینه من اینقدر میشه
اطلاعات تکمیلی
دکتر محمودی برای عمل واریکسل ،بیمارستان عیسی بن مریم ،قبل از عمل هم اومد و فیش واریزی رو دریافت کرد.هزینه های بیمارستان هم جداگانه توسط حسابداری محاسبه و پرداخت شد