درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۸۸-۰۸-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
براس استخدامی پلیس پیشگیری راه اهن
اطلاعات تکمیلی
من تمام مراحل استخدام رو قبول شدم فقط دکتر باید تایبد میکرد درون خیابان بهار هنوز مرکزش هست قبل از بیمارستان امام سجاد از اونایی که قبول شدن شنیدم پولیه من پول نداشتم بدم قبولم نکرد