درخواست زیرمیزی
‫4,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۵-۰۷-۱۳
هدف: پرداخت انعام
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به عنوان شیرینی ازدواج
اطلاعات تکمیلی
از کازرون به طرف شیراز میومدم به خاطر سرعت غیر مجاز جلوم رو گرفتن بعد که مدارک دادم گفتم آخر هفته عقدم هست و جریمه نکن و عجله داشتم بعد اون افسر خیلی راحت گفت پس شیرینی ازدواجت رو بده و برو منم 4 تومن دادم که البته بهش هم برخورد و گفت دست به کرمت هم که کمه خخخخخخ