درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۴-۱۰-۱۵
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران